سنسور فوتوالکتریک

سنسور فوتوالکتریک دستگاهی جهت سنجش تغییرات در میزان نور دریافتی توسط یک آشکارساز نوری است. …

ادامه مطلب »