مزایای استفاده از اینورتر برای الکتروپمپ

مزایای استفاده از اینورتر برای الکتروپمپ

منابع و ذخایر آب آشامیدنی و قابل استفاده هرچند تجدید پذیر است اما به علت مصرف بی‌رویه و افزایش جمعیت...

صرفه‌جویی در مصرف انرژی پمپ توسط اینورتر

 صرفه جویی در مصرف انرژی پمپ توسط اینورتر: تامین آب در ساختمان، زمین های کشاورزی سیستم های آتش نشانی و......
آبنما

آبنما

یکی از اجزای معماری ایرانی آبنما است که در شهرها، نمادی از رودها و نهرهای روان است. همچنین آبنما با...