سیستم های کنترلی نیوماتیک

سیستم‌ های کنترلی نیوماتیک به عنوان یکی از فناوری‌های کنترلی پیشرفته، در بسیاری از صنایع و بخش‌های تولیدی استفاده می‌شوند....
کننرلر توان

کنترلر توان

کنترلر توان (Power Controller) یک دستگاه است که برای کنترل و مدیریت توان در سیستم‌های صنعتی استفاده می‌شود. وظیفه اصلی...
کنترل دما

کنترلر دما

کنترلر دما یک دستگاه الکترونیکی است که برای اندازه‌گیری و کنترل دما در فرآیندها و سیستم‌های صنعتی استفاده می‌شود. این...
Panel-Meter

پنل میتر

پنل میتر در اتوماسیون صنعتی، یک سیستم نمایشگر و کنترل است که در آن اطلاعات و پارامترهای مرتبط با یک...
دیتا لاگر (ثبت کننده داده)

دیتا لاگر (ثبت کننده داده)

دیتا لاگر یا ثبت کننده داده، یک دستگاه الکترونیکی است که برای ضبط و ذخیره داده‌ها در زمان واقعی استفاده...

کنترلر PH

کنترلر pH یک دستگاه الکترونیکی است که برای اندازه‌گیری و کنترل سطح اسیدیته (pH) محلول‌ها استفاده می‌شود. pH یک پارامتر...
کنترل فاز

کنترلر فاز

از کنترلر فاز به دلیل وجود اختلالات ولتاژ در شبکه‌های برق استفاده می‌شود. به دلیل وجود این اختلالات همواره لزوم...