نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کارت انکدر

کارت انکدر یا حسگر انکدر (انکودر Encoder) حسگری است که به محور چرخ، چرخ دنده یا الکتروموتور وصل می‌شود.

می تواند میزان چرخش را اندازه‌گیری نماید و با اندازه گیری میزان چرخش می توان جا به جایی، سرعت، شتاب با زاویه ی چرخشی را توسط انکدر تعیین کرد.

جهت داشتن حرکتی با دقت بالا و نرم و بدون تنش و لرزش در صنعت، می‌توان از انکدر استفاده نمود.

با اعلام این مشخصات به تابلو فرمان و با کمک اینورتر می‌توان مطلوب ترین فرکانس را در اختیار موتور گذاشته و به هدف نهایی خود دست یابیم.

کارت انکدر بر روی اینورتر برای تبدیل کردن آن‌ها به سیستم‌های حلقه بسته مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نظیر آسانسور وجرثقیل و یا سیستم‌های CNC و… که نیاز به دقت عمل بالایی دارند.

انواع انکدر مصرفی عبارت اند از: انکدرهای Line Driver یا Open collector یا سیگنال ورودی پالس یا Resolver و … .

کارت انکدر

کارت انکدر مورد استفاده در اینورترهای پرتوصنعت:

این کارت در سری VX با کاربری حلقه بسته و در سری LX که مخصوص آسانسور است، استفاده می ‌شود. و تنها انکدرهای با سیگنال ورودی پالس را بصورت افزایشی (Incremental) ساپورت می‌کند.

ترمینال‌های کارت انکدر:

‌o ورودی کانال A+ انکدرo ورودی کانال A-انکدر
o ورودی کانال B+ انکدر
o ورودی کانال B- انکدر
o و تغذیه 12 ولت انکدر +12V و COM1

کارت انکدر مورد استفاده در اینورترهای Delta:

این کارت‌ها در سری C2000 با کاربری حلقه بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد.
PG1: برای انکدرهای Line driver و یا Open collector با ورودی A+ و A- و B+ و B- و Z+ و Z- مورد استفاده قرار می‌گیرند.
PG2: برای انکدرهای Line driver و یا Open collector با ورودی A+ و A- و B+ و B- مورد استفاده قرار می‌گیرند.
PG OUT: کارت انکدر با خروجی سیگنال ولتاژی (5Vdc) و جریانی (50mA) که دارای خروجی A+ و A- و B+ و B- و Z+ و Z- با دقت 1/256 هست.

کارت انکدر مورد استفاده در اینورترهای INVT:

این کارت در سری CHV100 با کاربری حلقه بسته استفاده می ‌شود. و تنها انکدرهای با سیگنال ورودی پالس را ساپورت می‌کند.

ترمینال‌های کارت انکدر:

o ‌ورودی کانال A+ انکدر
o ورودی کانال A-انکدر
o ورودی کانال B+ انکدر
o ورودی کانال B- انکدر
o و تغذیه 12 ولت انکدر +12V و COM1

کارت انکدر مورد استفاده در اینورترهای Vacon مدل NX:

انکودرهای Incremental
این نوع انکودر به منظور کنترل سرعت شفت موتور استفاده می‌شود.

این انکودرها فیدبک و سرعت عالی را فراهم می‌کنند.

یک انکودر Incremental تنها با ارائه ی اطلاعات تغییر یافته، محدود می‌گردد، بنابراین این انکودر به یک دستگاه مرجع برای محاسبه ی حرکت نیاز دارد. در واقع این انکودرها افزایشی می‌باشند و خروجی‌های متفاوتی تولید می‌کنند.