گروه فنی مهندسی الکتریکالا دارای خدمات تخصصی در زمینه های تعمیرات اینورتر مجهز به کارگاه تعمیرات تخصصی می‌باشد.این مجموعه پروژه‌های اتوماسیون صنعتی را در بخش‌های مختلف از مشاوره تا راه اندازی انجام می‌دهد. همچنین مشاوره فنی خرید اینورتر به منظور در نظر گرفتن نکات مهم در این باره توسط مهندسین آشنا به صنعت انجام می‌شود. به صورت سالیانه الکتریکالا آموزش تعمیرات و اپراتوری را به منظور افزایش سطح آگاهی و کسب اطلاعات جامع کامل برگزار می‌کند.