وبلاگ

آموزش تنظیم درایو تله مکانیک ATV32

جهت تنظیم درایو درایو تله مکانیک ATV32 باید موارد زیر رعایت گردد: سیم‌بندی ترمینال‌های قدرت …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو سنترنو SINUS VEGA

آموزش تنظیم درایو سنترنو SINUS VEGA: جهت نصب اینورتر سنترنو مدل SINUS VEGA باید موارد …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو GD20

راهنمای تنظیم درایو GD20: این مدل در رنج ها مختلف و با ورودی و خروجی …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو ال اس IP5A

آموزش تنظیم درایو ال اس IP5A : جهت نصب اینورتر ال اس مدل IP5A باید …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو ال اس IS5

آموزش تنظیم درایو ال اس IS5 : جهت نصب اینورتر ال اس مدل IS5 باید …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو مس پاور G3000

آموزش تنظیم درایو مس پاور G3000 : جهت تنظیم درایو مس پاور مدل G3000 باید …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو ال اس IS7

جهت نصب درایو ال اس IS7 باید موارد زیر رعایت گردد: نکته: شما در تصویر …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو مس پاور G1000

آموزش تنظیم درایو مس پاور G1000: جهت تنظیم درایو مس پاور مدل  G1000 باید موارد …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو پنتاکس DSI200

آموزش تنظیم درایو پنتاکس DSI200: جهت نصب اینورتر پنتاکس مدل DSI200 باید موارد زیر رعایت …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو زیمنس V20

آموزش تنظیم درایو زیمنس V20 : جهت نصب اینورتر زیمنس مدل V20 باید موارد زیر …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو GD10

راهنمای تنظیم درایو GD10 0/2kw-2/2kw 1ph/3ph 230vac راهنمای تنظیم درایو اینوت مدل GD10 تکفاز/ سه …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو پرتوصنعت VX

راهنمای تنظیم درایو پرتوصنعت vx سه فاز سیم‌بندی ترمینال‌های قدرت باید مطابق تصویر فوق انجام …

ادامه مطلب »