logo redesinge

آموزش تنظیم درایو هیوندا N800S

جهت تنظیم درایو هیوندا N800S باید موارد زیر رعایت گردد: سیم‌بندی ترمینال‌های قدرت باید مطابق …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو GD200A

جهت نصب اینورتر اینوت مدل gd200a باید موارد زیر رعایت گردد: سیم‌بندی ترمینال‌های قدرت باید …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو اینوت مدل GD350A

جهت نصب درایو اینوت مدل GD350A باید موارد زیر رعایت گردد: برای کار با هر …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو انکام EDS800

جهت نصب درایو انکام مدل EDS800 باید موارد زیر رعایت گردد: برای کار با هر …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو انکام EN600

جهت نصب درایو انکام مدل EN600 باید موارد زیر رعایت گردد: برای کار با هر …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو فوجی frenic-hvac

جهت نصب درایو فوجی frenic-hvac باید موارد زیر رعایت گردد: برای کار با هر اینورتر …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو اینوونس مدل MD310

جهت نصب درایو اینوونس مدل MD310 باید موارد زیر رعایت گردد: برای کار با هر …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو تله مکانیک ATV31

جهت تنظیم درایو تله مکانیک مدل ATV31 باید موارد زیر رعایت گردد: سیم‌بندی ترمینال‌های فرمان …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو ای بی بی ACS580

جهت نصب درایو ای بی بی ACS580 باید موارد زیر رعایت گردد. برای کار با …

ادامه مطلب »

آموزش تنظیم درایو تله مکانیک ATV61

جهت تنظیم درایو تله مکانیک مدل ATV61 باید موارد زیر رعایت گردد: سیم‌بندی ترمینال‌های قدرت …

ادامه مطلب »