مقالات دیگر

راهنمای مطالعه

آموزش تنظیم درایو ال اس IS7

جهت نصب درایو ال اس IS7 باید موارد زیر رعایت گردد:

آموزش تنظیم درایو ال اس IS7

نکته: شما در تصویر فوق مدار قدرت یک نمونه از این درایو در رنج 0/75KW تا 22KW را ملاحظه می کنید. همانطور که مشاهده می کنید ورودی سه فاز R,S,T و موتور به U,V,W وصل می شود.

سیم‌بندی ترمینال‌های قدرت باید مطابق تصویر فوق انجام گردد.( در شکل زیر نمونه هایی از سیم بندی ترمینال قدرت را ملاحظه می فرمایید).

آموزش تنظیم درایو ال اس IS7

نکته: همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید رنج ها مختلف این درایو های ال اس در مدل های سه فاز ساخته شده است. هر کدام از این مدل ها برای کاربری خاص ساخته شده است و دارای ترمینال های خاصی نیز می باشد.

علامت یا نشانه‌های روی ترمینال‌ها بیانگر چیست؟

 

آموزش تنظیم درایو ال اس IS7

شما برای کار با هر اینورتر باید ابتدا بعد از سیم بندی قدرت، سیم بندی فرمان را انجام دهید.

سپس به سراغ برنامه دهی بروید برای این کار ما در زیر ابتدا نقشه سیم بندی این مدل را به صورت تصویر قرار داده ایم سپس به شرح برنامه دهی خواهیم پرداخت.

آموزش تنظیم درایو ال اس IS7

نکته : در زیر ترمینال های فرمان را ملاحظه می فرمایید.

آموزش تنظیم درایو ال اس IS7

تنظیم درایو ال اس IS7:

برای کار با انواع مختلف اینورترها نیاز به شناخت کی پد و آشنایی با دکمه های آن می باشد، در زیر یک نمونه کی پد مربوط به اینورتر LS IS5 را مشاهده می کنید که در ادامه به توضیح کار با آن خواهیم پرداخت.

آموزش تنظیم درایو ال اس IS7

همه اینورترها برای انجام کارهای مختلف نیاز به برنامه دهی مربوطه را دارند، در زیر به بررسی پارامتر های مهم که در اکثر کاربری ها استفاده می شود می پردازیم:

توجه داشته باشید که تنظیمات همه پارامتر ها مشابه این نمونه می باشند:

برای مثال شما می خواهید درایو را طوری تنظیم کنید که از روی ترمینال فرمان استارت را بگیرد، برای اینکار ابتدا دکمه MODE را فشار دهید، نمایشگر گروه های مختلف پارامترها را نشان می دهد، با استفاده از دکمه فلش بالا روی گروه مورد نظر یعنی DRV بروید ، شما باید با استفاده از دکمه های فلش بالا و پایین گزینه DRV-6 را پیدا کنید سپس دکمه PRG را فشار دهید تا بتوانید تنظیمات مد استارت و استپ را انجام دهید بعد از تنظیم گزینه مورد نظر دکمه ENTER را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره گردد. در آخر برای خروج دکمه ESC را فشار دهید.

1- مد استارت واستپ (پارامتر DRV ):

نام پارامتر: DRV-6(مدهای استارت و استپ)

0: استارت و استپ از روی کی پد می باشد.

1: استارت و استپ از روی ترمینال می باشد.

نکته:  زمانی که برای استارت اینورتر از روی ترمینال های خارجی استفاده می کنید حتما به توجه به سیم بندی فرمان درایو که در صفحات ابتدایی قرار داده شده سیم بندی خود را انجام دهید. (یا به‌صورت زیر انجام دهیدFX راستگرد و RX چپ گرد می‌باشد)

 

 

آموزش تنظیم درایو ال اس IS7

2.تنظیم مجدد فرکانس

DRV-4

0 : تنظیم فرکانس از روی کی پد1 می باشد.

1: تنظیم فرکانس از روی کی پد2.

2: تنظیم فرکانس از روی ترمینال.

نام پارامتر: DRV-4

0:  تنظیم فرکانس از روی کی پد1 می باشد.

1: تنظیم فرکانس از روی کی پد2

2: تنظیم فرکانس از روی ترمینال

نکته: زمانی که برای تنظیم فرکانس اینورتر از روی ترمینال های خارجی استفاده می کنید حتما به توجه به سیم بندی فرمان درایو که در صفحات ابتدایی قرار داده شده سیم بندی خود را انجام دهید( یا به صورت زیر انجام دهید)

آموزش تنظیم درایو ال اس IS7

3- تنظیمات ACC ( زمان صعود) وDEC ( زمان کاهش) :

DRIVE GROUP    پارامتر: DRIVE-3  توضیح: 0 الی 600S

DRIVE GROUP    پارامتر: DRIVE-4  توضیح: 0 الی 600S

4 – تنظیمات کارخانه (پارامتر H93 ):

گروه CNF    پارامتر: P40 (Initialize Parameters)

تنظیمات راستگرد وچپگرد موتور:
زمانی که تنظیمات درایو را روی ترمینال قرار می دهید ، درایو به صورت خودکار روی چپگرد و راستگرد تنظیم می شود ( طبق سیم بندی ترمینال).

 

 

 

مقالات مرتبط

آخرین مطالب